Förtroendevalda hos oss.

Tekniska nämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Tekniska nämnden ansvarar för: *att sköta om samtliga kommunala byggnader/anläggningar med tillhörande tomtmark *ta hand om kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar och stränder *det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter *färdtjänstfrågor *investeringar med undantag av kultur- och fritidsnämndens investeringar. *återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxa *vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA *underhåll av branddammar inom kommunen. *sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden samt fast och lös egendom som inte förvaltas av någon annan *utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom tekniska nämndens ansvarsområde. *att utöver tekniska nämndens egna verksamhet utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av tekniska nämnden

Länkar:
Handlingar till Tekniska nämndens sammanträden