Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utgörs av förtroendevalda som utsetts i kommunvalet. Kommunfullmäktige utser i sin tur förtroendevalda i kommunens övriga organ, tex nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen och Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Förbund

Stiftelser och Fonder

Övrigt

Här hittar du exempel råd och arbetsgrupper i kommunen.

Samverkansråd och Rådgivande organ

Övriga

Partier