Förtroendevalda hos oss.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för: *kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg *fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde det vill säga socialtjänst inom individ och familjeomsorg *fördelning av bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov *övergripande integrations- och migrationsfrågor *arbetsmarknadsfrågor *vuxenutbildning

Länkar:
Handlingar till Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden