Förtroendevalda hos oss.

Dialogforum för funktionshinderområdet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Winberg Margareta Socialdemokraterna Ledamot 1
Hjemgaard Svensson Lise Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Norin Marianne Centerpartiet Ersättare 3
Olofsson Maj-Britt Kristdemokratiska partiet Ersättare 4