Förtroendevalda hos oss.

Miljö- och samhällsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för: • plan- och byggnadsväsendet • miljö- och hälsoskyddsområdet • livsmedelsområdet • kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen • tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel • tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter • energi- och klimatrådgivning • naturvårdsplanering, tillsyn, prövning och övervakning av naturvård • kollektivtrafik • den kommunala lantmäterimyndigheten • att fastställa namn på gator och andra allmänna platser • den kommunala kart- och mättekniska verksamheten • att tillhandahålla geografisk data och geografiskt informationssystem (GIS)

Länkar:
Handlingar till Miljö- och samhällsnämndens sammanträden