Förtroendevalda hos oss.

Revisionen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Länkar:
Handlingar till kommunrevisionens sammanträden

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Widell Margareta Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Svantesson Kjell Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Bodemyr Peter Vänsterpartiet Ledamot 3
Brändström Lennart Miljöpartiet de gröna Ledamot 4
Ericsson Per Centerpartiet Ledamot 5
Wall Jeanette Sverigedemokraterna Ledamot 6
Ferm Christian Kristdemokratiska partiet Ledamot 7
Dovner Gunnar Liberalerna Ledamot 8