Förtroendevalda hos oss.

Gemensam överförmyndarnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. En gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och Östersund, tillsätts i Östersunds kommun och ingår i Östersunds kommuns organisation.

Länkar:
Handlingar för Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträden

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bengtlars Sara Socialdemokraterna Ordförande 1
Söderström Maj Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 2
Söderström Susanne Allt för Ragunda Ledamot 3
Holmfors Johnny Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Ekstrand Mathias Socialdemokraterna Ledamot 5
Nygren Gertrud Socialdemokraterna Ersättare 6
Sundin Cassandra Sverigedemokraterna Ersättare 7
Nilsson Annika Socialdemokraterna Ersättare 8
Danielsson Erik Centerpartiet Ersättare 9
Karlsson Andreas Centerpartiet Ersättare 10