Förtroendevalda hos oss.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Samtliga kommuner i Jämtlands län samverkar i en gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan (GNU). Nämnden styr över det gemensamma upphandlings­kontoret som finns i Östersund.

Länkar:
Handlingar för gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträden