Förtroendevalda hos oss.

Vård- och omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: *insatser och avgifter inom vård och omsorg till äldre och funktionshindrade *insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom korttidstillsyn för elever i den obligatoriska skolan *insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården *insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde *upphandling enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde *utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde

Länkar:
Handlingar till Vård- och omsorgsnämndens sammanträden