Förtroendevalda hos oss.

Valnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

I varje kommun finns en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala val­myndig­heten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommun­full­mäktige, val till europaparlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Länkar:
Handlingar för valnämndens sammanträden