Förtroendevalda hos oss.

Barn- och utbildningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för: *förskoleverksamheten *skolbarnomsorgen *det offentliga skolväsendet för barn och ungdom vad gäller förskoleklass, grundskolan och den obligatoriska särskolan *insatsen korttidstillsyn med stöd av lagen om service till vissa funktionshindrade avseende elever i den obligatoriska skolan *fritidsgårdar samt *samverkan mellan skola och arbetsliv

Länkar:
Handlingar till Barn- och utbildningsnämndens sammanträden