Förtroendevalda hos oss.

Kultur- och fritidsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: *kulturskolan och biblioteksverksamheten *bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde *kommunens konst *idrotts-, fritids- och kulturanläggningar *frågor som rör Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen

Länkar:
Handlingar för Kultur- och fritidsnämndens sammanträden