Förtroendevalda hos oss.

Finans- och fastighetsutskottet

Mandatperiod: 2022-11-01 - 2026-10-31

Länkar:
Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden