Förtroendevalda hos oss.

Pär Fredriksson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 305 82 33 (mobil)

E-post:
par.fredriksson@ostersund.se

Uppdrag (16 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Biogas i Jämtland Härjedalen AB Ersättare för ombud 2023-11-01 2026-12-31
Jämtkraft AB Styrelseledamot 2023-03-30 2026-12-31
Kommunförbundet i Jämtland län Ledamot 2023-11-01 2026-12-31
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
MIttÖs Samarbetsforum Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Inera AB Ersättare för ombud 2023-11-01 2026-12-31
Inlandsbanan AB Ersättare för ombud 2023-11-01 2026-12-31
Finans- och fastighetsutskottet Vice ordförande 2023-11-01 2026-10-31
Östersunds rådhus AB Vice ordförande 2023-11-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionens samverkansråd Ersättare 2023-11-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-11-01 2026-10-31
Jamtlisamråd Ledamot 2023-11-01 2026-12-31
Brf Torvalla Centrum Ersättare för ombud 2023-01-01 2026-12-31
ZÖ-gruppen Ledamot 2023-11-01 2026-12-31
Jämtland-Härjedalen Turism ekonomisk förening Ersättare för ombud 2023-11-01 2026-12-31